ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที ภาคใต้

จังหวัด กระบี่
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที กระบี่ 436/9 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-631005
โทรสาร 075-631010
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด ชุมพร
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที ชุมพร 178/14 ถ.สหกรณ์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 077-571004-6
โทรสาร 077-571002
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด ตรัง
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที ตรัง 1/46 ม.2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-224501-9
โทรสาร 075224504
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด นครศรีธรรมราช

ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที ชะมาย 268/13  ม.1 ต.ชะมาย  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์  075-328003-4
โทรสาร 075-328005
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น

ศูนย์บริหารงานภาคใต้ฯ 200/4 ม.7 ถ.นครศรีฯ - ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-324800
โทรสาร 075-324820
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด นราธิวาส
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที รัตนวณิชย์ี 42/21 ถ.รัตนวณิชย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 07352-1005-6
โทรสาร 073-521004
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด ปัตตานี
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที พิพิธ 72/1 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-310017-19
โทรสาร 073-310007
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด พังงา

ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที บริรักษ์บำรุง 138/2 ถ.บริรักษ์บำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ 076-430009-10
โทรสาร 076-43008
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด พัทลุง
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที คูหาสวรรค์ 46/7 ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-626004-6
โทรสาร 074-626003
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด ภูเก็ต
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที เกาะแก้ว 48/2 หมู่4 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83200
โทรศัพท์ 076-272814
โทรสาร 076-272017
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น

ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที วิชิตสงครามเลขที่ 35/21 ม.5 ต.วิชิต ถ.วิชิตสงคราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-249555, 076-248003-4
โทรสาร 076-248005
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น

ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที พูนผล 74/198 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076246022-4
โทรสาร -
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด ยะลา
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที ยะลา 497 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-24-4002-3
โทรสาร 073-244008
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น

ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที เบตง 67/2 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์ 073-245005-6
โทรสาร 073-245004
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด ระนอง
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที รัตนโกสินทร์(รอ ภพ. TT&T และ TOT)
206/7 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 832010
โทรศัพท์ 077-832002-5
โทรสาร 077-832010
วัน-เวลา เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด สงขลา
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที ศิริอาเขต 160/6 ม.2 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-447004-5
โทรสาร 074-447006
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น

ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที จุติ 8 ถ.จุติอุทิศ1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-347001-3
โทรสาร 074-347006
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น

ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที คลองเรียน 2 5 ซอย 8 คลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-357001-2
โทรสาร 074-357003
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัด สตูล
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที สตูล 1/12 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 074-730002-4
โทรสาร 074-730020
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์บริการทีทีแอนด์ที เกาะสมุย 124/7 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

โทรศัพท์ 077-245747
โทรสาร 077-245745
วัน-เวลา เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.00 -17.00 น

ศูนย์บริหารงานภาคใต้ฯ สุราษฎร์ธานี 8/3 หมู่ที่ 3 ถ. บายพาส ต.มะขามเตี้ย อ. เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-221700
โทรสาร 077-221820
วัน-เวลา เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น

 

TT&T Public Company